Skuteczna dezynfekcja chlewni

Preparat Sandezia® Sucha Dezynfekcja™ nie tylko eliminuje patogeny z otoczenia, ale także poprawia warunki bytowania zwierząt.

Leave a reply